1_ROND Bestuur.png
 


BINNENKIJKEN BIJ ONS BESTUUR

Het jaar 2016 was het vierde jaar waarin de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), samen met zijn 21 regiogemeenten en provincie Noord-Brabant, werkte aan een veilige en gezonde leefomgeving voor burgers en bedrijven in Zuidoost-Brabant.

Veel aandacht was er voor onderwerpen als werken vanuit één regionaal uitvoeringsprogramma, transitie duurzame veehouderij, Samen Sterk in Brabant en voorbereiding op de Omgevingswet. Kwaliteitsontwikkeling, efficiency en innovatie waren daarbij de sleutelwoorden. Kijk op deze pagina binnen bij ons bestuur en zie waar onze bestuursleden trots op zijn!