Gemiddeld een 7 voor klanttevredenheid

 
De ODZOB streeft naar een goede relatie met zijn deelnemers en is van plan elke twee jaar een deelnemerstevredenheidsonderzoek uit te voeren. In 2016 is dit onderzoek voor het eerst gehouden. Hierin is aan de deelnemers gevraagd wat zij vonden van de samenwerking tussen hen en de ODZOB. ‘Waar bent u tevreden over en wat kunnen we verbeteren?’ deze en vele andere vragen zijn gesteld aan de deelnemers.

 

Aanknopingspunten ter verbetering

De vragenlijsten zijn gestuurd naar de contactpersonen bij onze regiogemeenten en de provincie Noord-Brabant, met wie we veel contact hebben. De vragenlijst is door 98 personen ontvangen en 46 daarvan hebben deze ingevuld.

Het gemiddelde cijfer voor de ODZOB kwam uit op een 7,0. ‘’De samenwerking met de ODZOB is sterk aan het verbeteren, toch is onze en jullie organisatie nog niet klaar met verbeteren’’ een voorbeeld van een toelichting van een respondent. Deelnemers zijn betrokken en hebben vertrouwen in de ODZOB. Ook is gebleken dat we meer transparant mogen zijn op papier in de officiële stukken, wel is de mondelinge toelichting snel duidelijk.

 

In gesprek

Het AB, DB, de opdrachtgevers, het Opdrachtgevers Platform (OGP) en de deelnemers (zowel degene die de vragenlijst wel maar ook degene die deze niet hebben ingevuld) zijn geïnformeerd over de resultaten. De directie, afdelings- en accountmanagers zijn in gesprek met onze deelnemers en zullen verbeteringen door gaan voeren in acties. Daarnaast is eind 2016 ook gestart met projectevaluaties (een korte vragenlijst na uitvoering van een opdracht).

 

facebook twitter linkedin
Deel deze pagina met je vrienden en collega's!