In 2016 werd duidelijk dat er met de Wet VTH en het herziene Besluit Omgevingsrecht een wettelijke verankering komt voor de uitvoering van basistaken door de omgevingsdiensten. Met onze deelnemers is verkend wat dat gaat betekenen voor hun opdracht aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), en wat de mogelijke financiële en personele consequenties zijn.


Kwaliteitscriteria
Naast deze verkenning hebben de deelnemers Brabant breed een Verordening Kwaliteitscriteria vastgesteld; de ODZOB heeft in beeld gebracht op welke onderdelen zij hieraan voldoet, en waar nog aanvullende maatregelen moeten worden genomen zoals opleidingen voor medewerkers en samenwerkingsafspraken met andere partijen.

 

Relatiebeheer
Om de samenwerking met onze deelnemers te versterken is stevig geïnvesteerd in relatiebeheer. Deelnemers waarderen hun tevredenheid over de dienst met een 7 (op een schaal van 1-10). Er is gestart met een continue meting van tevredenheid over de verschillende producten die de dienst levert. De deelnemerstevredenheid komt ook tot uitdrukking in het groeiend aantal verzoektaken dat bij de dienst wordt neergelegd. Zo heeft een gemeente de bouwtaken (met personeel) overgedragen aan de ODZOB, en overwegen enkele anderen dat ook.

 

Verantwoordelijkheid
Tenslotte is de ontwikkeling van de organisatie en de competenties van medewerkers een belangrijke opgave voor directie en management. Kwaliteit is ons uitgangspunt.


 

DIRECTIE_VLAK 1.2.jpg

 
Marloes Tolsma:

 “Samen zoeken we naar de balans tussen enerzijds ondernemen, dingen mogelijk maken, en anderzijds de focus op de gezonde en veilige leefomgeving. Onze medewerkers hebben daarin ieder een verantwoordelijkheid, en het management dient hen daarin te faciliteren. Deze ontwikkeling zal de komende jaren nog het nodige van ons vergen.”

facebook twitter linkedin
Deel deze pagina met je vrienden en collega's!