Baanbrekend werk

Aanpak voor emissiereductie ontwikkeld

 

Emissies van stoffen uit stallen van veehouderijen kunnen gezondheidsrisico’s voor omwonenden met zich meebrengen, zo bleek vorig jaar uit onderzoek. Gemeenten in Zuidoost-Brabant vroegen zich af hoe ze vergunningaanvragen en meldingen van veehouderijen het beste kunnen beoordelen. Om de gemeentelijke handelingsperspectieven te bespreken organiseerde de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), onder leiding van Fred Stouthart, op 1 september 2016 een themabijeenkomst in Oirschot.


Foto fred stouthart_72dpi.jpg
Fred Stouthart, agrarisch adviseur ODZOB


mede-fred-2.jpg


Gezondheidsrisico’s voorkomen

Ruim veertig deelnemers, waaronder veel wethouders uit de regio en ook gedeputeerde Anne-Marie Spierings, hebben met elkaar tijdens deze themabijeenkomst van gedachte gewisseld over mogelijke handelingsperspectieven aan de hand van een beoordelingsschema. Handelen uit voorzorg is als uitgangspunt genomen: gemeenten en provincie willen voorkomen dat door nieuwe vergunningaanvragen de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van veehouderijen groter worden.

 

Toetsingskader
Brabantse gemeenten en de provincie hebben vervolgens een ondersteuningsteam opgericht waarin Brabantse gemeenten, omgevingsdiensten, GGD en de provincie deelnemen. Het ondersteuningsteam heeft de beoordelingssystematiek uitgewerkt tot het endotoxine toetsingskader 1.0 dat op 25 november 2016 is verspreid.


“Als het endotoxine toetsingskader 1.0 standhoudt bij de rechter, dan schrijven we geschiedenis.”


Fred Stouthart, agrarisch adviseur ODZOB:

“Hiermee is het afgelopen jaar baanbrekend werk verricht. Uit voorzorg worden vergunning getoetst aan de endotoxine advieswaarde van de Gezondheidsraad (30 EU/m³). De systematiek haakt in op de lopende ontwikkeling van het landelijke endotoxinetoetsingskader en maakt gebruik van de daaruit voortkomende resultaten. Daarmee hebben we een goede onderbouwing voor de gerechtelijke procedure, zoals bij het weigeren van een vergunning vanwege volksgezondheidrisico’s. Als het endotoxine toetsingskader 1.0 standhoudt bij de rechter, dan schrijven we geschiedenis.”

 


mede-fred-3.jpg

facebook twitter linkedin
Deel deze pagina met je vrienden en collega's!