“Een goede wisselwerking tussen de ODZOB en Someren”

Sandra Peeters (ODZOB) over haar detachering bij de gemeente Someren.

 

We kijken binnen bij Sandra Peeters, vergunningverlener agrarisch voor de ODZOB en gedetacheerd bij de gemeente Someren.

mede-circelmetlijn-sandra.png


Je zit bij de gemeente Someren gedetacheerd, wat is je functie daar en kun je je werkzaamheden daar kort omschrijven?

“Mijn functie is milieucoördinator en casemanager van milieu vergunningaanvragen en milieumeldingen. Eigenlijk ben ik een spin in het milieuweb tussen de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en gemeente Someren, maar ook intern in Someren en tussen de andere patijen zoals de provincie Noord-Brabant. Ik coördineer tussen de ODZOB en Someren voor wat betreft het onderdeel milieu van milieuvergunningaanvragen en milieumeldingen. 

Als blijkt dat er een probleem ontstaat naar aanleiding van een ingediende milieuaanvraag of milieumelding dan zorg ik ervoor dat alle betrokken disciplines binnen de gemeente bij elkaar komen om het probleem te bespreken en om het op te lossen. Dit werkt ook vice versa, want voor vragen over milieuvergunningen ben ik intern in Someren het eerste aanspreekpunt. Hier wordt ook door de collega’s van de andere teams, zoals ruimtelijke ontwikkeling en toezicht, gebruik van gemaakt. Maar ook voor het project integraal toezicht buitengebied dat de ODZOB uitvoert in Someren ben ik een aanspreekpunt. Toezichthouders kunnen bij mij terecht met vragen en ik word ook ingezet voor projectondersteuning zoals het aanleveren van locatie kennis van de te controleren bedrijven”.

 

Hoe lang doe je dit werk nu en hoeveel uur per week? En hoe blijf je verbonden met de ODZOB?

“Na twee jaar ODZOB bleek in Someren dat het coördineren van de milieuvergunningaanvragen niet zo gemakkelijk is en bleek dat hiervoor structurele ondersteuning noodzakelijk was (doordat alle milieumedewerkers van Someren in 2013 waren overgegaan naar de ODZOB). In juni 2015 ben ik daarom begonnen met dit werk in Someren. In eerste instantie ben ik gestart met drie dagen in de week, wat in 2016 is opgehoogd naar een fulltime detachering. 2017 wordt overigens op dezelfde manier ingevuld en uitgevoerd met een fulltime detachering van mij. Ik ervaar zelf geen afstand met de ODZOB door mijn fulltime detachering in Someren. Mijn functie houdt namelijk het veelvuldig overleggen met collega’s van de ODZOB in. Door het uitzetten van opdrachten en bespreken van adviezen of vragen heb ik dagelijks contact met mijn collega’s van de ODZOB”.

 

Wat vind je leuk aan het werken bij een deelnemer op locatie?

“Someren was voor mij natuurlijk al een bekende werklocatie, aangezien ik er voor de ODZOB al zes jaar gewerkt heb. Eerst als integraal toezichthouder binnen het team Handhaving en later als milieuvergunningverlener binnen het team Vergunningen. De collega’s en het reilen en zeilen binnen de gemeente waren bij mij dus al bekend. Wat het nu extra leuk maakt is dat je als ‘vreemde’, immers als medewerkster van de ODZOB, terugkijkt in jouw eigen oude keuken. Wat deden we toen waar je nu vanuit de ODZOB anders tegenaan kijkt en wat je wilt of zelfs moet veranderen. Maar ook wat kan de ODZOB veranderen om nog meer mee te denken met de deelnemers en wat zijn eigenlijk de wensen van de deelnemers. Wat willen ze precies en kan dit geleverd worden.

Ik heb gemerkt dat ik als tussenschakel het communiceren gemakkelijker heb gemaakt tussen mijn ODZOB-collega’s en mijn Somerense collega’s. Het praat toch altijd gemakkelijker als je weet waar je tegenaan loopt en welke opties er zijn.

Wat ook mooi is. Je werkt samen met de collega’s van verschillende organisaties aan een product waar je beiden achter wilt staan. Middels het afstemmen van de wensen van beide partijen zorg je uiteindelijk voor het juiste product waar je met tevredenheid op terug kunt kijken”.

 

Hoe zijn je collega’s bij de gemeente Someren en zien ze jou ook als collega?

“Geweldig. Ik wist natuurlijk al wat ik kon verwachten, ik ken de organisatie, ik ken de mensen. Voor mij was het een gevoel van een ontvangst met open armen. Ik word ook absoluut niet behandeld als een vreemde eend, die hier niet thuishoort. Maar dat geldt sowieso al voor het werken in Someren is mijn ervaring. Het is laagdrempelig en je kunt eigenlijk overal zo naar binnen lopen met een vraag. De collega’s in Someren geven me dagelijks het gevoel dat ze blij zijn met mijn aanwezigheid en de taken die ik uitvoer. Toen er in 2015 een hulpvraag kwam vanuit Someren voor een milieucoördinator werd er als eerste aan mij gevraagd en gedacht. Dat samen met dat ik nu voor het derde jaar dit werk uitvoer is voor mij genoeg om te zeggen dat Someren mij ziet als hun collega”.

 

Wat is de meerwaarde van je detachering voor andere deelnemers?

“In Someren is nu 1 aanspreekpunt voor wat betreft aanvragen om milieuvergunningen en milieumeldingen. Dat schept duidelijkheid voor vraagstellers, want ze weten bij wie ze als eerste moeten zijn voor vragen en dat is efficiënt. Ik denk dat het voor andere deelnemers een noodzaak is om een milieucoördinator in huis te hebben, met name die de ODZOB niet hebben gemandateerd of gemachtigd voor het milieuspoor. Een goede begeleiding van het uitzetten van opdrachten is belangrijk. Je wilt toch weten wat je uitzet, maar nog belangrijker je wilt een goed eindproduct terugkrijgen. En als je een onduidelijke opdracht uitzet, hoe moet de ODZOB er dan een goed verhaal van maken. Je start goed en je eindigt goed!”

 

Wat levert je detachering de ODZOB op (kennisdeling etc.)?

“Een goede wisselwerking tussen de ODZOB en Someren. Afstemming van wensen en haalbaarheid ervan. Verder zorgt het inzetten van mijn detachering ervoor dat de communicatie tussen de partijen soepeler verloopt. Mijn functie houdt onder andere het uitzetten van opdrachten in die bijvoorbeeld betrekking hebben op aanvragen omgevingsvergunningen milieu. De collega’s van de ODZOB weten dat ze bij mij terecht kunnen met vragen over de opdracht maar zelf zorg ik er ook voor dat ik de opdracht zo duidelijk mogelijk uitzet en dat als er vragen zijn vanuit de ODZOB dat deze zo snel mogelijk opgepakt worden. Dit zorgt voor een efficiënte manier van werken met zo min mogelijk oponthoud.

Doordat het milieuproces nu goed loopt, is de relatie tussen Someren en de ODZOB nog beter. De ODZOB laat zien dat ze het waarmaken, ook door het mogelijk maken van mijn detachering in Someren en het meedenken in hulpvragen”.

  


Wat is je grootste leerervaring tijdens je detachering?

“Mijn eigen ontwikkeling, wat wil ik. Door mijn werk in Someren ben ik erachter gekomen dat coördineren van werk mijn ding is en bijvoorbeeld niet het detaillistisch uitwerken van een vergunningaanvraag. Dat het heel erg belangrijk is om afspraken vast te leggen en dat iedereen ook zijn gemaakte afspraken nakomt!”


facebook twitter linkedin
Deel deze pagina met je vrienden en collega's!