1_ROND Netwerk.png
 


 

BINNENKIJKEN BIJ ONS NETWERK

De ODZOB maakt actief deel uit van een netwerk van organisaties, kennisinstellingen en bedrijven die een veilige en gezonde leefomgeving nastreven. Lees hier met wie we ons onder andere in 2016 hebben ingezet voor de complex milieuvergunning, MilieuKlachtenCentrale, omgevingsveiligheid, leegstaande panden, portal luchtwassers en Samen Sterk in Brabant.