Tue foto.png

 

 


ODZOB en TU/e organiseren kijkje op de samenwerking

Henri van Heeswijk (ODZOB) organiseerde samen met de TU/e op dinsdag 11 oktober 2016 een kijkje op de samenwerking. Gemeente Eindhoven, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) zijn gesprekspartners van de TU/e op allerlei gebied en hebben de laatste jaren intensief samengewerkt. 27 medewerkers van de gemeente, VRBZO, ODZOB en de TU/e namen deel aan het programma.

 


Hieronder enkele korte reacties:

 

netwerk-regio-1.jpg

 

"Na vier jaar Stuurgroep Complex Milieuvergunning TU/e SciencePark was dinsdagmiddag 11 oktober 2016 voor mij een bijzondere bijeenkomst. Na heel veel intern overleg, inventarisaties, aanpassingen en op papier vele reacties in verschillende fases van de vergunningverlener, toezichthouder en veiligheidsregio Zuid Oost Brabant, kwamen alle in- en externe betrokken live bij elkaar...Het voelde en is een gezamenlijk succes; niets mooier om te horen dan dat de TU/e complexmilieuvergunning gezien wordt als HTC 2.0!" 

Laurent Nelissen, Directeur bedrijfsvoering faculteit Scheikundige Technologie - TUe"Voor mij was dit een mooi voorbeeld van co-creatie waarbij er door de ODZOB, de VRBZO, de gemeente Eindhoven en de TU in goede harmonie aan een gezamenlijk belang is gewerkt. Prima om te ervaren dat het 'out of the box' denken, het durven begaan van niet gebaande paden, het lef en uithoudingsvermogen dat Henri en zijn 'partners' hebben tentoongespreid, heeft geleid tot deze (ontwerp) vergunning." 

 Ron Cremers, manager Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

facebook twitter linkedin
Deel deze pagina met je vrienden en collega's!