Blijf samenwerken, maar neem ook je eigen verantwoordelijkheid

Op maandagmiddag 13 juni 2016 heeft de ODZOB de regionale bijeenkomst Omgevingsveiligheid georganiseerd in Eindhoven. Overheidspartners die een rol spelen in de (omgevings)veiligheidsketen bezochten deze bijeenkomst. Aanwezigen werden bijgepraat over diverse omgevingsveiligheidsthema’s. Ook de Omgevingswet kwam uitgebreid aan bod.

 

Terugkerende gebeurtenis
De regionale bijeenkomst Omgevingsveiligheid is een jaarlijks terugkerend evenement voor de regiogemeenten, de provincie Noord-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Ruim 70 ambtenaren, wethouders en raadsleden waren dit jaar aanwezig.

Aan de slag met de Omgevingswet
Iedereen werd uitgebreid bijgepraat over de Omgevingswet. Minister Melanie Schultz betitelt de Omgevingswet als de grootste wetgevingsoperatie sinds de Grondwet. Kennis van de ontwikkelingen over de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt echter ook helder dat de Omgevingswet aansluit bij de verwachtingen: niets nieuws onder de zon. Of toch de ‘paradigmashift’ waarover de Omgevingswet zelf spreekt? Duidelijk is dat alle betrokkenen nu al met de huidige instrumenten kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet, zoals het bestemmingsplan en de milieuregelgeving.  Daarbij moeten we meer gaan samenwerken en meer communiceren met elkaar. Bij nieuwe ontwikkelingen moeten alle betrokken partijen in een zo vroeg mogelijk stadium elkaar vinden.

 

DSC_7904 omgevingsveiligheid zaal.jpg


 

Driegesprek
Na drie flitspresentaties over omgevingsveiligheidsthema’s, werd een bestuurlijk gesprek gevoerd door Elly Blanksma – van den Heuvel, burgemeester van Helmond, Mary-Ann Schreurs, wethouder van Eindhoven en Marloes Tolsma, directeur van de ODZOB.

Het driegesprek startte met een onderwerp dat de laatste tijd veel in het nieuws is: het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Brabantroute. Staatssecretaris Sharon Dijksma bracht recentelijk een bezoek aan onze regio. In Brabant en Limburg is onrust ontstaan door de forse overschrijdingen van het aantal treinwagons met gevaarlijke stoffen dat over de Brabantroute gaat.

Burgemeester Blanksma – van den Heuvel gaf aan dat de staatssecretaris heeft beloofd om binnen 3 weken in beeld te hebben hoe deze overschrijding heeft kunnen gebeuren en wat er aan gedaan gaat worden. Daarbij vulde ze aan: “We kunnen van alles afspreken met elkaar, maar als alle betrokken partijen onderling niet samenwerken, komt er van de uitvoering weinig terecht. We moeten daarbij wel weten wie wat precies wat doet en elkaar durven aan te spreken. Wij als overheden moeten elkaar  kunnen vertrouwen dat gemaakte afspraken worden nageleefd.”

 

 

netwerk-regio-2.jpg

 
Wethouder Schreurs van de gemeente Eindhoven benadrukte ook het feit dat burgers die dicht bij het spoor wonen van de gemeente het vertrouwen moeten hebben dat de gemeente weet wat er gebeurt en zorgt dat het veilig is. “In deze tijd van informatietechnologie mogen we toch verwachten dat we ook real time weten wat er door onze stad komt en waar het heen gaat.”

 

Omgevingswet
Ook de Omgevingswet was onderwerp van gesprek. Marloes Tolsma vertelde hoe de ODZOB zich voorbereidt op de komst van de Omgevingswet: “Zowel intern binnen de ODZOB, als extern met onze partners worden veel zaken voorbereid. Ook gaan we een aantal pilots uitvoeren, met onder andere een aantal gemeenten, de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de GGD en de Metropool Regio Eindhoven.”


Afsluiting
Zowel bestuurlijke als ambtelijke aanwezigen kijken terug op een inspirerende, informatieve en leerzame bijeenkomst. De urgentie om op het gebied van (omgevings)veiligheid samen te werken is er, maar vergeet daarbij eigen verantwoordelijkheden niet.

Als herinnering kregen alle aanwezigen na de zomervakantie een kaartje van zichzelf. Iedereen heeft op de bijeenkomst een kaart aan zichzelf geschreven, waar hij/zij over een aantal maanden aan herinnerd wilde worden, naar aanleiding van deze bijeenkomst. DSC_7865.JPG

 

facebook twitter linkedin
Deel deze pagina met je vrienden en collega's!